Steun acties met VVB en TAK

Acties met het Taal Aktie Komitee

Regelmatig gaat de VVB op stap voor straatactie en mediagenieke activiteiten samen met het Taal Aktie Komitee. Daar hangt een prijskaartje aan vast, niet in het minst aan boetes die gebeurlijk worden opgelopen. Je kan deze activiteiten en het boetefonds steunen door een bedrag te schenken.

De VVB krijgt overheidssubsidies om haar personeel te betalen. Steunen door leden en sympathisanten is erg belangrijk voor onze vzw. Elke manifestatie, elke actie, elk pamflet, elke betoging, elk colloquium moet betaald worden met middelen die we zelf opbrengen. Zoals elke vereniging doet de VVB daarbij beroep op jouw steun.

De VVB gaat daarbij uit van twee principes:

Fiscaal aftrekbaar

Je steun is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EURO jaarlijks.

KIes zelf het project

Je kiest zelf welk project je wil steunen.
Klik hieronder op het project dat jouw steun krijgt.

Deel deze pagina op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post