Steun de Juridische werkgroep VVB-VKB

Juridische werkgroep VVB-VKB

Onze juridische werkgroep in samenwerking met het Vlaams Komitee Brussel (VKB) draait om alles wat institutioneel en taalkundig aanvechtbaar is. De werkgroep komt op tegen bevoegdheidsoverschrijdingen, overtredingen van de taalwetgeving en onwettige benoemingen door procedures te voeren voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en/of de burgerlijke rechtbanken. 

De VVB krijgt overheidssubsidies om haar personeel te betalen. Steunen door leden en sympathisanten is erg belangrijk voor onze vzw. Elke manifestatie, elke actie, elk pamflet, elke betoging, elk colloquium moet betaald worden met middelen die we zelf opbrengen. Zoals elke vereniging doet de VVB daarbij beroep op jouw steun.

De VVB gaat daarbij uit van twee principes:

Fiscaal aftrekbaar

Je steun is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EURO jaarlijks.

KIes zelf het project

Je kiest zelf welk project je wil steunen

Voor grote eenmalige projecten zoals betogingen, colloquia, meetings en dergelijke doet de VVB een beroep op uw vrijgevigheid.

Veelal wordt daarvoor ook een apart rekeningnummer gebruikt.

Deel deze pagina op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post