Steun de VVB en haar acties

De VVB krijgt overheidssubsidies om haar personeel te betalen. Steunen door leden en sympathisanten is erg belangrijk voor onze vzw. Elke manifestatie, elke actie, elk pamflet, elke betoging, elk colloquium moet betaald worden met middelen die we zelf opbrengen. Zoals elke vereniging doet de VVB daarbij beroep op jouw steun.

Lees aandachtig de pagina’s voor steun acties. En beslis dan welke actie u wil steunen. 

Kies het bedrag, of vul een zelf gekozen bedrag in. U kan er ook voor kiezen om die steun weerkerend te maken. 

Betaal via bankcontact of creditcard. Of kies voor een overschrijving via de Mollie applicatie of een gewone overschrijving.

De Vlaamse Volksbeweging dankt u voor uw gulle steun bijdrages.