STEUN PROJECT IDENTITEIT

STEUN PROJECT IDENTITEIT

STEUN PROJECT IDENTITEIT

In het project dat de Vlaamse volksbeweging samen met de vzw Identiteit (iD) ondersteunt, zetten wij samen een stapje verder, richting Vlaamse onafhankelijkheid, door kennis te verzamelen en te verspreiden rond natievorming.

Samen met iD bouwt de VVB daartoe aan de historische bibliotheek van de Vlaamse beweging en nationalisme. Digitalisering van documenten maakt een belangrijk onderdeel uit van deze activiteit. Wij brengen de kennis over wat ons drijft bovendien tot bij onze afdelingen en jongeren via publicaties, vorming en, niet te vergeten de werkzaamheden van de werkgroep ‘Geschiedenis en Identiteit’ waarbij ook Identiteit vertegenwoordigd is.

De VVB krijgt overheidssubsidies om haar personeel te betalen. Steunen door leden en sympathisanten is erg belangrijk voor onze vzw. Elke manifestatie, elke actie, elk pamflet, elke betoging, elk colloquium moet betaald worden met middelen die we zelf opbrengen. Zoals elke vereniging doet de VVB daarbij beroep op jouw steun.

De VVB gaat daarbij uit van twee principes:

Fiscaal aftrekbaar

Je steun is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EURO jaarlijks.

KIes zelf het project

Je kiest zelf welk project je wil steunen

Eenmalige projecten en activiteiten

Voor grote eenmalige projecten zoals betogingen, colloquia, meetings en dergelijke doet de VVB een beroep op uw vrijgevigheid.

Veelal wordt daarvoor ook een apart rekeningnummer gebruikt.

Deel deze pagina op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post